زندگی در امریکا

مقایسه قدرت اقتصادی امریکا با دیگر کشورها؛ مثلا اگر نیویورک کشور بود از لحاظ اقتصادی با کل استرالیا برابری میکرد، یا مثلا تگزاس با کشور روسیه!

با حداقل حقوق کارگری در امریکا چه چیزهایی میشه خرید؟!

با ورود اروپایی ها به امریکا، چه اتفاقی برای بومی های امریکا افتاد؟ الان کجا هستند و چیکار می کنن؟

بافت خونه های امریکا

حراج خونگی

دیدگاه‌تان را بنویسید: