چارگوش

چارگوش، برقرارکننده ی پیوندی نحیف میان چهارگوشه ی ذهن من با شماست.

به عبارتی چهار راهی است برای ارتباط بیشتر با کسانی که من را دنبال می کنند. “چار” استعاره ای از چهار است و نمادی از ارتباط شنیداری بین دو گوش من و شما !

در این پروژه همزمان با هر سفر، تلفیقی از چند موزیک را به صورت ریمیکس با شما به اشتراک خواهم گذاشت؛ به امید آنکه نمادی از فضای فکری و احساسی من در آن سفر باشد….