دزفول گرام

دزفول‌گرام چیست؟

رویدادی است سه روزه برای معرفی شهرستان دزفول و ظرفیت‌های گردشگری آن به هم‌میهنان و مردم دنیا. برای انجام این امر مهم، از ابزارهای رایج این روزها (فضای مجازی) کمک می‌گیریم.

درباره جشنواره

این یک فراخوان است برای آن‌ها که روایت‌گر سفرهای خود هستند، آن‌چه را می‌بینند و حس می‌کنند به رشته تحریر در می‌آورند، در قاب دوربین جای می‌دهند و ثبت می‌کنند برای مسافران آینده، آینده‌ای نزدیک…
قرار است راهی دزفول شویم، شهر آجر. دیداری با دز داشته باشیم، پل‌هایش را به نظاره بنشینیم و خنکای شَوادان‌ها را در گرمای طاقت‌فرسای تابستان خوزستان تصور کنیم؛ آن‌گاه در آرامش، یک پرتقال دزفولی را از داخل کپوی نقش زده شده به دست هنرمندان برداریم، طعم آن را بچشیم، در این حین به منش مردم آن دیار بیاندیشیم و در نهایت با قلم‌نی دزفولی بنویسیم آن‌چه را دیده‌ایم و شنیده‌‌ایم.

هدف: شناسایی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهر دزفول از طریق ابزارهای فضای مجازی.

ژوک

پس از تجربه ی خوب ماکوگرام، این بار هم این فرصت نصیب من شده تا با حضور در دزفول گرام بتونم اندکی به دانسته های خودم اضافه کنم، قصه ی آدمک ها را بشنوم، و روایت گر این سفر برای شما باشم…